Action!

Nothing Better Than You

もう...駄目だ!

這星期的シンケン主角是グリーン担當
很開心的一直截圖截個不停
停不下手呀阿阿阿阿阿阿阿(這愛心是怎麼回事?)

我想應該沒捏吧 所以直接放了XD
Samurai Sentai Shinkenger 03[(008829)20-46-31]

Samurai Sentai Shinkenger 03[(009134)20-47-10]

Samurai Sentai Shinkenger 03[(010091)20-49-50]

Samurai Sentai Shinkenger 03[(016050)20-53-04]

Samurai Sentai Shinkenger 03[(022827)20-55-55]

Samurai Sentai Shinkenger 03[(032354)20-59-38]

我這樣下去真的好嗎....チアキ呀阿阿阿阿阿阿!!!(炸)